Услуги и сервиз

Сервизни услуги

 

Сервизните услуги са важна част от стратегията на JAR Computers, за да поддържа високо ниво на обслужване на своите клиенти. За целта в нашия сервиз се извършва бърз и коректен гаранционен и извънгаранционен ремонт на клиентски устройства, както и много други сервизни услуги, сред които инсталиране, конфигуриране и диагностика на компютърни системи и др.

Можете да се свържете със сервиза на телефон 024210868 (директен) или телефон / факс: 028221000 (централа), да попълните сервизната ни форма онлайн или по e-mail: support@jarcomputers.com на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Адрес: гр.София, ул. Гюешево 83 - Бизнес Център Сердика , офис JAR Computers.

 

 

Проверка статуса на сервизна поръчка

 

С помощта на настоящата форма можете да проверите статуса на поръчката си, подадена в нашия сервиз. За да направите това, ще са Ви необходими номер на протокол и парола за достъп, които се генерират и отпечатват върху издадения от JAR Computers протокол за ремонт.

On-line проверката на статуса на сервизните поръчки е направена единствено и само за Ваше удобство, като целта е клиентът да бъде в непрекъснато течение за състоянието, в което се намира оставения за ремонт при нас продукт без да е необходимо да се обажда по телефона или да идва на място в сервиза.

При издаването на протокола за ремонт, Вие получавате уникален номер и парола в нашата база данни, които се използват за on-line проверка на статуса. Желателно е тази информация да не бъде предоставяна на неоторизирани от Вас лица. Въведете номера и паролата от сервизния протокол във формата и натиснете бутона "Търси".

!!!Спазвайте точния разряд на символите при въвеждането на паролата!

 

 

Последователност на сервизното обслужване

 

Ремонтът на продукти в сервиза на JAR Computers се извършва в следния ред:

Устройството се доставя в сервиза от клиента или упълномощено от него лице в пълна окомплектовка, без видими външни дефекти и придружаващата го гаранциона карта.

Клиентът попълва предоставената му от служител на фирмата сервизна форма, в която описва съответните оплаквания. Въз основа на нея служителят издава протокол за ремонт, който се регистрира в системата за контрол на поръчките и се подписва от клиента (упълномощеното лице) и служител на JAR Computers.

Екземпляр се предава на клиента и трябва да бъде пазен и предоставен от него при приключване на поръчката.

Сервизен техник извършва ремонт на устройството, определя се цена за ремонта (ако има такава) или се издава препоръка за подмяна.

Устройството се предава на клиента (или упълномощеното от него лице) само при предоставяне на протокола за ремонт от страна на клиента.

Устройството напуска сервиза на фирмата единствено след предаването на този протокол!