Анкетна карта за оценка на удовлетвореността ( ОД 8.2.0-9 )

1. Обща информация

Дата на попълване
Тип на попълващияБизнес клиент Потребител
Осъществени покупки - ОбщоПриблизително (брой):
Обща стойност (лв.):
Осъществени покупки - През последната годинаПриблизително (брой):
Обща стойност (лв.):
Осъществени покупки - СредномесечноПриблизително (брой):
Обща стойност (лв.):

2. Качество на полученото обслужване

Направление
Внимание към запитванията
Бързина на потвърждаване на поръчките
Точност при доставките
Яснота и пълнота на придружаващите документи
Внимание при обработка на рекламациите
Търговско и техническо съдействие

3. Проявен професионализъм на служителите на ЖАР

Проявен професионализъм от служителите на ЖАР

4. Срокове на изпълнение

По-добри от тези на подобни на ЖАР компании, с които сте контактувалиДа Не
Коректно определени и спазваниДа Не

5. Мотиватори за покупка

Мотивационен фактор
Високо качество на предлаганите продуктиДа Не
Високо качество на предлаганото обслужванеДа Не
Ниски цениДа Не
Кратки срокове за доставкаДа Не
Достъпна търговска мрежаДа Не
Лесна комуникацияДа Не
Друго

6. Оценка за лицето, с което имате пряк контакт в ЖАР

Способност
Организационни умения
Комуникационни умения
Цялостна ангажираност към работата

7. Впечатления от висшето ръководство на ЖАР

Способност
Организационни умения
Комуникационни умения
Цялостна ангажираност към работата

8. Впечатления от Системата за управление на качеството на ЖАР (ISO 9001:2008)

Впечатления от Системата за управление на качеството на ЖАРЗа първи път разбирам, че има/ще има такава Позитивни Негативни

9. Обща удовлетвореност

Обща удовлетвореност

10. Предложения за подобрения

Предложения за подобрения или забелязани неточности
Captcha
Напишете цифрите, които виждате отгоре: