Фотоволтаични системи

Най-продавани от групата Покажи повече

Често задавани въпроси

Как да изберем фотоволтаични системи за дома?

На първо място трябва да знаете какви мощности изразходвате, да решите искате ли да инвестирате във батерии или просто ще подпомагате основното захранване и след това да изберете конкретна ситема покриваща желаните мощности.

Колко ще струва инвестицията във фотоволтаични системи?

Най-големите променливи разходи във фотоволтаичните системи са за фотоволтаичните панели или колкото по-мощен и качествен е панела, толкова е по-скъп. На второ място идва инвестицията във батерии, тук сумата зависи много от количеството батерии, които желаете. Третата основна инвестиция е в инвертор, който също трябва да се съобрази според капцитета на панелите, желаното напрежение и батериите. Останалите разходи за фотоволтаични системи са за основа на панелите, окабеляването и свързването от сертифицирани фирми.

Какви фотоволтаични системи се предлагат в JAR Computers?

Ние предлагаме фотоволтаични системи, както за дома, така и за предприятия в различни промишлености. Можете да откриете готови комплекти фотоволтаични системи, както и отделните модули за изграждането на една фотоволтаична система.

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ – БЪДЕЩЕТО Е СЕГА

Често, когато се заговори за фотоволтаични системи, мнозина смятат, че става въпрос за технология, която все още е в сферата на фантазията. И че едва ли не навлизането на фотоволтаични системи в масово производство се отнася към близкото бъдеще, а не към настоящия момент. Светът обаче се променя с бързи темпове и навлизането на фотоволтаични системи в ежедневието на масовия потребител вече е факт и няма как да го пренебрегнем. Особено като се има предвид, че чрез правилната употреба на фотоволтаични системи се грижим за планетата си – мястото, което ние не само обитаваме в настоящето, а и ще завещаем на следващите поколения. Разгледайте нашите предложения в JAR Computers. Слънчевата енергия може да помогне за намаляване на разходите за електричество, да допринесе за устойчива електрическа мрежа, да създаде работни места и да стимулира икономическия растеж, да складира енергия за нощно време и прекъсвания, да работи ефективно както в малки, така и в големи мащаби. Слънчевата радиация е светлина – известна също като електромагнитна радиация – която се излъчва от слънцето. Въпреки че всяко място на Земята получава малко слънчева светлина за една година, количеството слънчева радиация, което достига всяка локация на земната повърхност, варира. Слънчевите технологии улавят тази радиация и я превръщат в полезна енергия.

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

Като част от плана REPowerEU през май 2022 г. ЕС предприе стратегия относно слънчевата енергия и по-точно ускоряване на внедряването на слънчеви технологии като фотоволтаични системи. Наред с плана Комисията към ЕС също така отправи препоръки за бързо издаване на разрешения за проекти за възобновяема енергия и законодателно предложение за издаване на разрешения. Това ще допринесе за ускоряване на внедряването на слънчевата енергия в ЕС.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕНОМЕНЪТ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ И КАКВИ СА БАЗОВИТЕ МУ ФУНКЦИИ

фотоволтаични системи 1
фотоволтаични системи - научете повече

В масовата практика фотоволтаични системи биват наричани слънчеви енергийни системи, ФВ системи или дори ФВС. Когато говорим за фотоволтаични системи, имаме предвид електрически енергийни системи, предназначени да доставят използваема слънчева енергия чрез фотоволтаици. Те се състоят от няколко компонента: слънчеви панели за абсорбиране и преобразуване на слънчевата светлина в електричество, соларен инвертор за преобразуване на изхода от постоянен в променлив ток. Мислейки за инсталиране на фотоволтаични системи, трябва да имаме предвид, че процесът включва монтаж, окабеляване и настройване на функции, преди въпросните фотоволтаични системи да могат да бъдат използвани целесъобразно. При инсталирането на фотоволтаични системи може също да се използва система за слънчево проследяване с цел да се подобри цялостната производителност на системата, като това включва и интегрирана батерия.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

фотоволтаични системи 2
фотоволтаични системи - приложения

Основната задача на фотоволтаични системи е да преобразуват светлината директно в електричество. Не бива да бъркаме фотоволтаични системи с други соларни технологии, като концентрирана слънчева енергия или слънчева топлинна енергия, използвани за отопление. Соларният масив на фотоволтаични системи обхваща само комплекта от слънчеви панели, видимата част на въпросните фотоволтаични системи, и не включва останалия хардуер, често обобщаван като баланс на системата (balance of system, или BOS). Съществуват малки фотоволтаични системи, монтирани на покрива или интегрирани в сгради, които притежават капацитет до няколко десетки киловата, в близост до големи електроцентрали (в основата си също фотоволтаични системи) от стотици мегавати. В наши дни повечето фотоволтаични системи са свързани към мрежата, докато системите извън нея или самостоятелните системи представляват малка част от пазара.

ПРАКТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

фотоволтаични системи 3
фотоволтаични системи - функции

Основната функция на фотоволтаични системи е преобразуването на слънчевата радиация под формата на светлина в използваема електроенергия. Всички фотоволтаични системи се състоят от слънчев масив и баланс на компонентите на системата. Отделните фотоволтаични системи могат да бъдат категоризирани по различни аспекти като: свързани към мрежата фотоволтаични системи и самостоятелни фотоволтаични системи, интегрирани в сграда; монтирани в шкаф фотоволтаични системи; жилищни и комунални фотоволтаични системи; разпределени и централизирани фотоволтаични системи; системи на покрива и наземни системи и други. Други разграничения могат да включват фотоволтаични системи с микроинвертори и такива с централен инвертор, фотоволтаични системи, използващи кристален силиций, такива с тънкослойна технология, както и системи с модули.

БАЗОВИ ПРЕДИМСТВА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

фотоволтаични системи 4
фотоволтаични системи - свържете се с нас

1. Чист и екологичен източник на енергия

Най-важното предимство при използването на фотоволтаични системи е чистата и зелена енергия, която осигуряват. Липсва страх или притеснение, че панелите генерират вредни парникови газове във въздуха, като въглероден диоксид.

2. Безплатни суровини

Второто предимство е, че не е нужно да плащате за суровини. ФВ клетките на тези фотоволтаични системи зависят от слънчевата енергия за производството на електричество, което е свободно достъпно и в изобилие около вас. Въпреки че ще трябва да направите първоначална инвестиция, слънчевата енергия е естествена, безплатна и налична за дълго време. В крайна сметка спестявате разходи за електроенергия, след като започнете да използвате енергията, генерирана от вашите фотоволтаични системи.

3. Универсалност

Слънчевите фотоволтаични системи могат да генерират електричество навсякъде. Всичко, от което се нуждаят, е слънчева светлина, което ги прави полезен източник на енергия по време на къмпинг, пътуване и дълги пътувания с кола.

4. Намалени разходи

Що се отнася до разходите, докато старите слънчеви фотоволтаични системи наистина някога са били скъпи, прогнозата е цените на повечето да намаляват значително през следващите няколко години. Така че, като се имат предвид тяхната икономическа жизнеспособност и екологична устойчивост, изборът на фотоволтаични системи наистина е инвестиция, която си струва да се направи.

5. Евтина поддръжка

Слънчевите фотоволтаични системи са популярни с ниските си разходи за поддръжка и експлоатация в сравнение с други системи за възобновяема енергия.

6. Липса на шум

Тези системи са идеални за градски райони и жилищни приложения, тъй като не произвеждат никакъв шум и никой не може да ви обвини, че пречите – минувач или съсед.

7. Лесни за инсталиране

Не на последно място, можете лесно да инсталирате жилищни фотоволтаични системи на покриви или просто на земята, без те да пречат на начина ви на живот. Те могат да бъдат инсталирани на покриви, фасади или на открити площи. Това прави възможно използването на слънчева енергия дори в гъсто населени градски райони. Можете да разгледате нашите предложения в JAR Computers и да направите своя избор. При нас може да намерите всичко необходимо – фотоволтаични панел и комплекти, модули за фотоволтаици, инвертори за фотоволтаици, батерии за фотоволтаици. Може да търсите по производител, брой клетки на панелите, мощност, дори ценови диапазон.

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ – БЪДЕЩЕТО Е СЕГА

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕНОМЕНЪТ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ И КАКВИ СА БАЗОВИТЕ МУ ФУНКЦИИ

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

ПРАКТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

БАЗОВИ ПРЕДИМСТВА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Фотоволтаични системи 100
Фотоволтаични системи 100 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 101
Фотоволтаични системи 101 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 102
Фотоволтаични системи 102 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 103
Фотоволтаични системи 103 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 104
Фотоволтаични системи 104 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 105
Фотоволтаични системи 105 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 106
Фотоволтаични системи 106 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 107
Фотоволтаични системи 107 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 108
Фотоволтаични системи 108 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 109
Фотоволтаични системи 109 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 110
Фотоволтаични системи 110 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 111
Фотоволтаични системи 111 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 112
Фотоволтаични системи 112 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 113
Фотоволтаични системи 113 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 114
Фотоволтаични системи 114 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 115
Фотоволтаични системи 115 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 116
Фотоволтаични системи 116 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 117
Фотоволтаични системи 117 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 118
Фотоволтаични системи 118 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 119
Фотоволтаични системи 119 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 120
Фотоволтаични системи 120 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 121
Фотоволтаични системи 121 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 122
Фотоволтаични системи 122 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 123
Фотоволтаични системи 123 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 124
Фотоволтаични системи 124 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 125
Фотоволтаични системи 125 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 126
Фотоволтаични системи 126 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 127
Фотоволтаични системи 127 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 128
Фотоволтаични системи 128 - JAR Computers!
Фотоволтаични системи 129
Фотоволтаични системи 129 - JAR Computers!