Меню dole

Политика по качеството

Политика по качеството

ISO 9001 Сертификационно лого със знака на UKAS Col

Ръководството, в лицето на Управителя на ЖАР ЕООД, официално декларира своята ПОЛИТИКА по качеството, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на нейните клиенти.

 

 

 

ПОЛИТИКАТА НА ЖАР ЕООД Е:

  • Непрекъснато и всеобхватно проучване на потребностите и изискванията на клиентите;

  • Осигуряване качество на доставяните услуги, свързани с Търговия с компютърно, комуникационно, офис оборудване, софтуер, канцеларски материали, дребна и едра елктродомакинска техника. Разработване и реализация на проекти за производство на серии компютърни конфигурации; асемблиране на компютърни конфигурации по проект на клиента и сервизни услуги (гаранционни и извънгаранционни). Проектиране, изграждане и поддържане на цялостни информационни и комуникационни решения;

  • Усъвършенстване уменията на персонала, за да бъдат доволни нашите клиенти.

 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководство определя основни, измерими цели по качеството:

  • осигуряване и поддържане на съответствието на доставяните услуги, съгласно изискванията на клиентите и нормативните изисквания;

  • ежегодно нарастване на броя на обслужените клиенти и постъпленията от продукти и услуги на организацията;

  • увеличаване удовлетвореността на клиентите, от обслужването на ЖАР ЕООД;

  • непрекъснато усъвършенстване уменията на персонала и неговата работа;

  • постигане на висока информираност, сред редовните и потенциалните клиенти, относно възможностите на ЖАР ЕООД да предлага качествени продукти и услуги;

  • осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на ЖАР ЕООД и превръщането му в пример останалите фирми от бранша.

 

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на стандарта ISO 9001:2015.

 

С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството поема ангажимент за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в ЖАР ЕООД.

 

Като Управител на ЖАР ЕООД

 

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.