Меню dole

Партньорска мрежа JAR Computers

Партньорска мрежа на JAR Computers

 

Всеки Дилър или фирма може да кандидатства за член на Партньорската мрежа на JAR Computers.

Членовете на Партньорска мрежа на JAR Computers са самостоятелни фирми, които JAR Computers включва на сайта си като търговски обекти, в които могат да се закупят и сервизират стоките от продуктовия каталог на сайта.

Членството в Партньорска мрежа на JAR Computers е безплатно.

Членовете на Партньорска мрежа на JAR Computers получават редица допълнителни привилегии в допълнение на конкурентните предимства на Дилърите като:

 • Включване на сайта като магазини за продажба на предлаганите от JAR Computers стоки и услуги;
   
 • Включване на сайта като точки за продажба на стоки, поръчани от сайта за получаване магазина на Партньора (Запази в магазин);
   
 • Имейл на мейл сървъра на JAR Computers;
   
 • Възможност да работят под запазената марка на JAR Computers;
   
 • Възможност закупените от JAR Computers и продавани от тях стоки да се сервизират, в който и да е друг магазин на Партньорската мрежа;
   
 • Достъп до много допълнителни функционалности на сайта на JAR Computers;
   
 • Маркетингова, рекламна подкрепа, брошури, дипляни и др.;
   
 • Достъп до промоции и кампании, организирани само за JAR Computers;

Възможност като част от Партньорската мрежа на JAR Computers за окрупняване и по-успешно конкуриране с големите хипермаркети и онлайн търговци.

Партньорска мрежа на JAR Computers има различни нива, които предопределят и различни задължения и особености за Партньорите, съгласно Вътрешният правилник на JAR Computers.

 

 

Нива в Партньорска мрежа на JAR Computers

 

1. Магазин JAR Computers
Дейност и организация на работа – Задължително регламентирана от “Вътрешен правилник за магазините и офисите на JAR Computers”.
Цени – Цените са задължително обявените на сайта, допускат се разлики само за наличните на склад стоки.
Гаранционни условия – обявените на сайта + задължение да се обслужват гаранционно всички стоки, продадени от JAR Computers, нейните Представители и Партньори.
Работно време – фиксирано – обявеното на сайта на JAR Computers.
Запазена марка – Работи се под марката на JAR Computers.
Общ вид на магазина – Задължителен и регламентиран от “Вътрешен правилник за магазините и офисите на JAR Computers”.
Договор – Изисква се договор за Франчайзингова дейност с JAR Computers.
Стоки – Изисква се 100% от покупките да са към JAR Computers /централен склад/.
Маркетинговата подкрепа, която се ползва е 100%.

2. Представител на JAR Computers
Дейност и организация на работа – Не е задължително регламентирана, но организацията от “Вътрешен правилник за магазините и офисите на JAR Computers” е препоръчителна.
Цени – Цените са задължително обявените на сайта, допускат се разлики само за наличните на склад стоки.
Гаранционни условия – обявените на сайта + задължение да се обслужват гаранционно всички стоки, продадени от JAR Computers, нейните Представители и Партньори.
Работно време – фиксирано – обявеното на сайта на JAR Computers.
Запазена марка – Работи се под марката на JAR Computers, но не от нейно име.
Общ вид на магазина – Не е задължителен, но има задължителни елементи. Препоръчителен е вида от “Вътрешен правилник за магазините и офисите на JAR Computers”.
Договор – Изисква се договор за Съвместна дейност с JAR Computers.
Стоки – Изисква се не по-малко от 95% от покупките да са към JAR Computers /централен склад/.
Маркетинговата подкрепа, която се ползва е 100%, като са възможни ограничения по усмотрение на централния офис.

3. Партньор на JAR Computers
Дейност и организация на работа – Не е регламентирана.
Цени – Цените не са задължително обявените на сайта, допускат се разлики, покриващи транспортни и други разходи.
Гаранционни условия – не са задължително обявените на сайта + задължение да се обслужват гаранционно всички стоки, продадени от JAR Computers, нейните Представители и Партньори.
Работно време – Не е задължително обявеното на сайта.
Запазена марка – Не се работи под марката на JAR Computers, нито от нейно име. Разрешава се използване на логото "JAR Computers Partner".
Общ вид на магазина – Не е задължителен, препоръчителен е вида от “Вътрешен правилник за магазините и офисите на JAR Computers”.
Договор – Изисква се договор за Съвместна дейност с JAR Computers.
Стоки – Изисква се не по-малко от 80% от покупките да са към JAR Computers /централен склад/.
Маркетинговата подкрепа, която се ползва е ограничена.

4. Дилър на JAR Computers
Дейност и организация на работа – Няма изисквания от страна на JAR Computers.
Цени – Няма изисквания от страна на JAR Computers.
Гаранционни условия – Няма изисквания от страна на JAR Computers.
Работно време – Няма изисквания от страна на JAR Computers.
Запазена марка – Абсолютно забранено е да се работи под марката на JAR Computers или от нейно име.
Общ вид на магазина – Няма изисквания от страна на JAR Computers.
Договор – Изисква се единствено активна регистрация на сайта на JAR Computers.
Стоки – Няма изисквания от страна на JAR Computers.
Не ползват маркетинговата подкрепа.

За подробности и въпроси относно Партньорската Мрежа, Вътрешният правилник за магазините и офисите на JAR Computers, задълженията и условията, на които трябва да отговарят желаещите да се включат, пишете на [email protected] или позвънете на тел. 028221000.