Меню dole

Общи условия по кампания.

Допълнение към общите условия относно кампанията „Великденски предложения“

 

Великденски предложения

JAR Computers организира, в периода от 15 до 15 май 2019, за част от продуктите си кампания с име „Великденски предложения“.

 

Продажбата на продуктите от кампанията „Великденски предложения“ ще се проведе при следните условия:

1. Част от представените оферти са обозначени намаленията на цените, вляво на червения квадрат, който обозначава текущата цена, е изписано процентно намаление на продукта от камппанията, а над червения квадрат с текущата цена е отбелязана старата цена на разглежданата от Вас оферта. 

2. Друга част от участващите продуктите са избрани оферти без посочени намаления на цените, същите са представени на вниманието на клиентите. Те биват разпознати чрез иконката „Хит продукт“‚ която е позиционирана вляво на цената на арткула, който наблюдавате в страницата на кампанията.

3. Кампанията се провежда по отношение на продуктите в близост, до които има изобразена една от гореописаните иконки.  Добявянето на надпис „Изчерпан“  върху някой от продуктите или премахването на продукт от страницата на кампанията ще означава, че наличностите от този продукт са изчерпани. В същото време липсата на надписа „Изчерпан“ не гарантира наличности от съответния продукт към момента на създаване на поръчката, поради софтуерно забавяне при поставянето му.

4. Напомняме, че добавянето на продуктите в количката не е равнозначно на резервирането им, продуктите са резервирани само в момента на завършване и предаване на поръчката за транспортиране.

5. Доставката на поръчките ще бъде направена съгласно общите условия за доставка на JAR Computers.

6. JAR Computers си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време, броя на своите избрани за кампанията оферти, както и условията за плащане на продуктите.

7.  Общите условия за ползване на сайта www.jarcomputers.com важат при провеждане на настоящата кампания, доколкото в този правилник не е предвидено друго.