Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

id s725177
 • Марка: No Brand
 • Код на продукта: 9789542815426
 • Изчерпана наличност
  30.32 лв

  Всички цени са с начислен ДДС

  Описание
  Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литература. Актуалността на тази въпрос е безспорна. С основание в данъчната литература се отбелязва, че данъците „са най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“. Целта на изпълнителната сила в данъчния процес е именно да гарантира приходите в бюджета по реда и със способите, предвидени в ДОПК.
  В предлаганата разработка са разгледани и други важни аспекти на данъчния процес?– издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Анализирана е практиката на ВАС по данъчни дела и особено във връзка с реалността на доставките и данъчния кредит по ЗДДС.
  Направен е и критичен анализ на материалноправните и процесуални данъчни разпоредби и редица предложения de lege ferenda. Проблемите за доказване на осъществяването на данъчния фактически състав, като основание за определяне и събиране на данъчно задължение, също са намерили място в предлаганата от авторите книга. Формата и съдържанието на фактурите като основен първичен счетоводен документ, който дава възможност за доказване на реализирания данъчен фактически състав и е основание за прилагане на съответната отговорност, също намира критично място.
  Прави се критичен анализ на предвидената в ДОПК възможност за ревизии при „особени случаи“ по чл.?122 от ДОПК, на търсенето на солидарна данъчна отговорност по ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ и пр.
  Разглежда се и отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите по приходите. Важно място е отделено на погасителната давност на данъчните задължения, срока за установяването им, както и за процедурата за отписването като погасени по давност, както и на административнонаказателната защита на публичните финанси.
  Всичко това придава важно теоретическо и практическо значение на предлагания труд?– касае се както за гарантиране на фискалния суверенитет на държавата, така и за защита на законните права и интереси на данъчните субекти.

  • Какво пазаруват другите Какво пазаруват другите
  • Какво пазаруват другите Най-продавани продукти
  • Какво пазаруват другите Промоционални продукти

  Свързани продукти