Регламентът Брюксел I - Коментар

Регламентът Брюксел I - Коментар

id s724358
 • Марка: No Brand
 • Код на продукта: 9789542811176
 • Изчерпана наличност
  44.20 лв

  Всички цени са с начислен ДДС

  Описание
  Aвтори: Николай Натов, Боряна Мусева, Ясмина Андреева, Станислав Йордански, Теодора Ценова, Дафина Сърбинова, Васил Пандов, Захари Янакиев, Николай Бандаков, Цветан Крумов.
  На 1 март 2002 г. влиза в сила Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съве- та от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.
  ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ?І“:
 • свободно движение на съдебните решения(пета свобода на вътрешния пазар)
 • обхващане на всички основни граждански и търговски дела с презгранични последици и ясно очертаване на необхванатите в предмета на Регламента дела
 • въвеждане на ясни и предвидими правила за международна компетентност на съдилищата на държавите членки
 • автоматично признаване в една държава членка на съдебни решения, съдебни спогодбии официални документи, постановени или издадени в друга държава членка
 • ограничаване до минимум на възможностите заедновременни производства в държавите членки, както и изключване на възможността за постановяване в държави членки на противоречащи си съдебни решения
 • ефективно и бързо превръщане на съдебно решение, постановено в държава членка и изпълняемо там, в изпълняемо в друга държава членка.
  При написването на Коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право (МЧП) в държавите – членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общ- ности (СЕО, сега Съд на Европейския съюз – СЕС), отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч. и наличната българска практика), както и действащото законодателство на Република България. Разгледана е в сравнителен план и уредбата в някои други държави членки. Трудът е предназначен главно за българския читател – практикуващи юристи и студенти по право. Представените и защитени в Коментара становища отразяват единната научна позиция на авторите, разработена и поддържана от Института по Международно частно право в София, България.

  • Какво пазаруват другите Какво пазаруват другите
  • Какво пазаруват другите Най-продавани продукти
  • Какво пазаруват другите Промоционални продукти

  Свързани продукти