Организационно поведение

Организационно поведение

id s724339
 • Марка: No Brand
 • Код на продукта: 9789542830450
 • Изчерпана наличност
  37.88 лв

  Всички цени са с начислен ДДС

  Описание
  Организационното поведение (ОП) като научна област и академична дисциплина изучава устойчивите характеристики на поведението на човека и човешки­те общности от гледна точка на организирания труд и управ­лението. Става дума за интердисциплинарна област, посветена както на изучаването и разбирането на причините, структурата и динамиката на индиви­дуално­то и груповото трудово поведение, така и на практиката на въздействието върху него, неговото реално практическо управление. Основните дисциплини, от чиито достижения ОП се ползва най-пряко, са: психология­та, социологията и социалната психология. В същото време ОП не е ни­то сбор от те­зи научни на­правления, нито съвпада с което и да било от тях. То е своеобразен дискурс, т.е начин на интерпретиране, гледна точка към предметите на всички изброени дисцип­лини. ОП конкретизира и прагматизира резултатите от научните из­следвания на психолози и социолози в организациите за целите на тях­ното управление.
  Интересът на множество социални науки към човека и поведението му понякога се обобщава с понятието "поведенческа наука" (behavioural science/s), изразяващо систематизираната съвкупност от знания, които се отнасят до въпроси­те за това какво е поведението на хората и защо то е такова.
 • Издателство: Сиела.
 • Година на издаване: 2019.
 • Автор: Марин Паунов, Мина Паунова, Александър Паунов.

  • Какво пазаруват другите Какво пазаруват другите
  • Какво пазаруват другите Най-продавани продукти
  • Какво пазаруват другите Промоционални продукти

  Свързани продукти