Xiaomi Mi Electric Toothbrush NUN4008GL product
Икона в кампания
TOOBXIAOMINUN4008GLTOOBXIAOMINUN4008GLTOOBXIAOMINUN4008GLTOOBXIAOMINUN4008GL

Ел. четка за зъби Xiaomi Mi Electric Toothbrush, 3 степени на работа, до 18 дни работа за едно зареждане, Bluetooth, бяла

Национална промоцияПромоцията е валидна от 01-09-2020 04:10:00 до 30-09-2020 04:10:00
или до изчерпване на складовите наличности.

  62.99 лв

  Всички цени са с начислен ДДС

  ОписаниеТехнически характеристики

  Mi електрическа четка за зъби

  - Ефективно захранване за по-ефективно почистване

  - Високоефективен звуков мотор с магнитна левитация

  - Висококачествена, антикорозионна, без метал четка

  - Няколко персонализирани режима на четката.

   

  Поздравете живота с красива, уверена усмивка

  Почистването на зъбите може да изглежда като нещо малко, но има изненадващо голямо влияние върху ежедневието ни. Добрите навици за почистване създават по-здрава усмивка, и ни помагат да се изправим със самочувствие в света. Как можем да подобрим здравето на зъбите си и да създадем красива, уверена усмивка? Нека Mi Electric електрическа четка за зъби ви предостави съвсем ново решение!

  Високоефективен високочестотен вибрационен морор, осигурява мощно почистване.

  Електрическа четка за зъби има изключителна мощност. Високоефективният звуков мотор с магнитна левитация, разработен от немски и японски експерти, вибрира над 31 000 пъти в минута и има въртящ момент от над 230gf.cm *. Дори когато е срещу зъбите ви, главата на четката поддържа силата си, а мехурчетата за вода и паста за зъби в устата ви образуват малки импулси, които почистват мощно. Четката напълно прониква в празнините между зъбите, премахва плаката и постига по-дълбоко почистване, отколкото ръчна четка за зъби.

   

  Обикновена външност, изключителна производителност, нова глава с четка с висока плътност, антикорозионна, без метал.

  Въпреки че изглежда незабележимо, тази малка глава на четката е напълно различна от обикновените четки. Главата на четката използва антикорозионна, без метал с висока плътност технология за влакна. Основите на четините се съединяват с помощта на топлина, след което се закрепват здраво към горната част на главата на четката. Използва висококачествени меки влакна, създадени от американската компания DuPont, и технологията с висока плътност на космите позволява 40% по-плътни косми. * Всяка нишка преминава през процес на полиране, това гарантира, че те не дразнят венците или не надраскат повърхността на зъбите.

   

  Три различни режима, изберете този, който е подходящ за вас.

  Бутонът за включване / изключване на електрическата четка за зъби Mi Electric може да се използва за превключване между стандартен, нежен и персонализиран. Потребителите могат да избират режима на четка, който най-добре отговаря на техните ежедневни нужди от почистване на зъбите.

  Свързване с приложение за персонализирано почистване.

  Функцията за персонализиране ви позволява да зададете свой собствен профил на почистване, сила на четката и разнообразие от функции за поддържане на устната кухина, които най-добре отговарят на вашата диета и навици. Чрез настройките можете да надстроите своите режими и функции, за да задоволите нуждите си за почистване на зъбите.

   

  Четката знае !

  Откъде знаеш, че си миеш правилно или покриваш всички области еднакво? Електрическата четка за зъби Mi ще ви помогне да разберете. Вграденият си високоскоростен сензор за ускорение може да усети позицията на четката. Тя следи 6 различни зони, и записва в коя зона сте и колко дълго прекарвате там всеки път, когато четкате. * Когато се свързвате с приложението чрез Bluetooth, можете да видите резултата. Приложението записва статистически данни и можете да преглеждате и споделяте докладите за почистване на дневна, ежеседмична или месечна база, което ви позволява постоянно да наблюдавате зъбното здраве.

   

  Едно зареждане трае невероятно до 18 дни!!!

  С дисплея за нивото на батерията на приложението, кажете сбогом на изтощената батерия

  Няма нищо по-лошо от намирането на електрическата ви четка за зъби, изтощена след няколко дни, или ако батерията падне, докато се миете. Това е неудобно и досадно. МИ електрическата четка за зъби вградена има 700mAh литиева батерия, която в сравнение с NiMH батериите, има дълъг експлоатационен живот. Когато се зареди напълно може да издържи до 18 дни. Освен това можете да наблюдавате нивото на заряд, като използвате приложението на вашия смартфон.

   

  Основа за зареждане, която е както безопасна, така и удобна.

  Универсалният USB порт на Mi Electric Electric четка за зъби ви позволява да се свържете директно с различни устройства за зареждане, включително портативни зарядни устройства или компютри. В същото време докинг станцията може автоматично да открие дали е налице електрическата четка за зъби Mi и тогава тя се зарежда при пълна мощност. Ако се установи чужд метален предмет като пръстен или монета, автоматично се влиза в режим на ниска мощност, за да се предотврати случайно прегряване, което може да доведе до нараняване. Тази автоматична функция е разработена така, че да гарантира вашата безопасност.

  Mi Electric Toothbrush

  Efficient power for a more effective clean

  High-efficiency magnetic levitation sonic motor
  High-density, anti-corrosion, metal-free brush head
  Multiple customized brush modes.

  Mi Electric Toothbrush

  Greet life with a beautiful, confident smile

  Brushing your teeth may seem like a small thing, but it has a surprisingly large impact on our everyday lives. Good brushing habits don't only produce a healthier smile, they help us face the world with confidence. How can we improve the health of our teeth and create a beautiful, confident smile? Let the Mi Electric Toothbrush provide you with a brand new solution!

  High-efficiency magnetic levitation
  sonic motor

  Provides your teeth with a powerful clean

  A great electric toothbrush has not only high-frequency vibration, but also exceptional power. The high-efficiency magnetic levitation sonic motor developed by German and Japanese experts vibrates over 31,000 times/minute and has a torque of over 230gf.cm*. This means that power not only remains concentrated in its high-frequency vibrations, but also that it's more efficiently transfered directly to the brush head. Even when it's up against your teeth, the brush head maintains its power, and the water and toothpaste bubbles in your mouth form tiny pulses that clean powerfully. The brush fully penetrates the gaps between teeth, removing plaque and achieving a deeper clean than a manual toothbrush alone.

  Ordinary look, extraordinary performance

  New high-density, anti-corrosion, metal-free brush head

  Although it looks unremarkable, this small brush head is completely different from ordinary brush heads. Its brush head uses anti-corrosion, metal-free high-density bristle technology. The bottoms of the bristles are joined together using heat, then firmly affixed to the upper portion of the brush head. Unlike ordinary brush heads, there is no danger of metal corrosion or dirt getting trapped between the grooves of metal plating, making this brush healthier and more environmentally friendly. It uses high-quality soft bristles created by the American company DuPont, and its high-density bristle technology allows for bristles that are 40% denser.* Each filament undergoes a polishing process to create bristles that are smooth and round. This ensures that they don't irritate gums or scratch the surface of the teeth.

  Three different modes,
  choose the one that's right for you

  The on/off button on the Mi Electric Toothbrush can be used to switch between Standard mode, Gentle mode and Customized. Users can choose the brush mode that best suits their daily teeth cleaning needs.

  App connectivity for
  customized brushing

  Our customization feature allows you to set your own brush time, brush strength, and a variety of oral care functions best suited to your diet and daily brushing habits. Through the settings, you can also upgrade your modes and features to meet an even larger variety of teeth cleaning needs.

  The brush knows exactly how well you're brushing

  How do you know if you're brushing correctly or covering all areas equally? The Mi Electric Toothbrush will help you find out. Its built-in, high-precision acceleration sensor can sense your brush position. It monitors 6 different zones, recording which zone you're in and how long you spend there every time you brush.* When you connect to the app via Bluetooth, you can also see the score you're given each time you brush. The app records statistics like duration, coverage, and uniformity, and you can view and share your brushing report on a daily, weekly, or monthly basis, allowing you to constantly monitor your dental health.

  One charge lasts an incredible 18 days

  With the app power level display, say goodbye to dead batteries

  There's nothing worse than finding your electric toothbrush dead after a couple of days or having the battery die while brushing. It's inconvenient and annoying. The Mi Electric Toothbrush built-in 700mAh lithium battery, when compared with NiMH batteries, has a long operating life that suffers no memory degradation. When starting fully charged, a single charge can last 18 days.* in addition, you can monitor the power level using the app on your smartphone, making sure that you're never inconvenienced by the toothbrush suddenly or unexpectedly dying.

  A charging base that is
  both safe and convenient

  Universal USB port and automatic recognition of foreign metal objects

  The Mi Electric Toothbrush universal USB port allows you to connect directly to a variety of charging devices including portable chargers or computers. At the same time, the charging dock can automatically detect whether or not the Mi Electric Toothbrush is present, at which point it charges at full power. If a foreign metal object such as a ring or coin is detected, it automatically enters low-power mode to prevent accidental overheating which could lead to injury if the device is touched. This automatic feature is designed to help ensure your safety.

  Integrated, compact body with an IPX7 water resistance rating

  Functional and beautiful

  The use of a multiple injection molding process ensures that the every part of the body is joined with a "sealed" connection. This creates a seamless exterior whose body and base both have an IPX7 water resistance rating.* The body has a matte white surface with added texture and friction. This creates a simple and clean exterior, combining convenience and elegance. A beautiful and intelligent home item like this, combined with a clean and simple bathroom aesthetic, is the perfect complement to a healthy lifestyle.

  Back features textured, slip resistant design

  Safe to handle and slip resistant

  When it comes to user safety, we've taken the tiniest details into consideration. In order to prevent the toothbrush slipping or falling due to wet hands while brushing, the Mi Electric Toothbrush has added long, slip resistant bumps to the back of the handle to ensure your safety.

  Seamless on/off button design

  Forget about waterlogging or sticky toothpaste residue

  The Mi Electric Toothbrush on/off button features a single-body silicone waterproof design. An entirely seamless body prevents toothpaste from adhering to the sides, which means that even after extended use, the button will never stick.

  Easy-to-use charging dock

  No matter how you set it down, it automatically moves into position

  The Mi Electric Toothbrush charging base it Is designed to allow insertion in 3 different directions with a 120° limit. After brushing your teeth, you can put the toothbrush back on the charging dock however you want. Even if it's inserted at an angle or not placed securely, it's no problem. The toothbrush will automatically move into its correct position on the charging dock.

   

  Dimensions L 187.5 mm, Φ28.5 mm

  Name Mi Electric Toothbrush

  Color White

  Rated voltage 3.7V

  Rated power 2W

  Water resistance rating IPX7

  Charging time 12 hours

  Performance standards
  GB 4706.1-2005
  GB4706.59–2008
  Q/SKS 001-2017  Допълнителна информация от производителя


  Виж още Четки за зъби Xiaomi

  Технически характеристики

  Тип:  Ел. четка за зъби
  • Какво пазаруват другите Какво пазаруват другите
  • Какво пазаруват другите Най-продавани продукти
  • Какво пазаруват другите Промоционални продукти

  Свързани продукти и тагове: