Филтри dole

Order by Table
Order by List
Order by List

  1. 20351.04 лв

  2. 22954.08 лв

  3. 28870.08 лв


Електрическите генератори са машини преобразуващи механичната енергия в електрическа. Източникът на механична енергия може да варира широко: манивела, двигател с вътрешно горене, парна турбина, водна турбина, вятърна турбина и др. В зависимост от генератора, генерираният електрически ток е с различно напрежение и сила.