Смяна на кондензатор /за 1 брой/ product
USLSMQNAKONDENZ