Разделяне и форматиране на твърд диск product
USLPARTITION