ПЪЛНИТЕЛИ - (5 бр.) за РЕФИЛ HP DJ 800 Series product
CON220HPDJ8XXC5Y