ПЪЛНИТЕЛИ - (5 бр.) за РЕФИЛ HP DJ 800 Series 51 product
CON220HPDJ8XXC5M