OKI (CON100OKI_400e) Black U.T. product
KTLUTCON100OKI400E