OKI (CON100OKIC310YPR) Yellow Prime product
KTLPRIMECON100OKIC310YPR