Nokia Lumia 520 with touch 106999 product
NBALLNOKIAST106999