Nokia 7 Plus TA-1055 LCD touch Black product
NBALLNOKIA120744