МАГНИТО-ОПТИЧЕН ДИСК TEIJIN 640 MB - 512 b/s product