МАГНИТО-ОПТИЧЕН ДИСК TEIJIN 230 MB - 512 b/s product