МАГНИТО-ОПТИЧЕН ДИСК TEIJIN 128 MB - 512 b/s product