МАГНИТО ОПТИЧЕН ДИСК PHILIPS 230 MB - 512 b/s product
CON801PHIMOD230