МАГНИТО ОПТИЧЕН ДИСК PHILIPS 128MB - 512b/s product