МАГНИТО - ОПТИЧЕН ДИСК MAXELL 128 MB - 512 b/s product
CON801MAXMOD128