МАГНИТО-ОПТИЧЕН ДИСК FUJITSU 230 MB - 512 b/s product