МАГНИТО ОПТИЧЕН ДИСК FUJITSU 128 MB - 512 b/s product