Инсталиране на пакет драйвери product
USLDRVPCKGINST