HAMA
EHMTHAMAEWSTRIOEHMTHAMAEWSTRIO
ОписаниеТехнически характеристики
HAMA "EWS-Trio"


DCF радио часовник, който автоматично се настройва към най-точния часовник в света. Комплект от четири части, състоящ се от базова станция и три външни сензора показвщ часа, датата, температурата и влажност. Бутон за активиране на подсветката. Сигнализация за слаба батерия на станцията и на външния сензор. Два разгъващи се крака за стабилност на базовата станция.

Термометър: Показване на вътрешната и външната температура.
Може да се превключва между градуси по Целзий и градуси по Фаренхайт.
Съхраняване на най-висока и най-ниска стойности

Хигрометър: Показване на външната и вътрешната влажност
Съхранение на най-висока и най-ниска стойности.
Функция време / календар / аларма: Времето може да превключи между 12 и 24 ч.формат Показване на дата и деня от седмицата на английски език.
Аларма


Виж още Метеорологични станции Hama