Cleanrange Спрей за премахване на етикети product
ACCLRCLEANRANGEOK24321