Cable CCTV със захранване 10м. със букси-18086 product
SCCBLDF18086