ACER 1-3 y product
NBACCACERSVWNBAFEE2
ОписаниеТехнически характеристики
ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

* Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.
* Стандартният гаранционен срок за преносими компютри с марката Acer e 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически лица.
* Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, се отстраняват за сметка на клиента.
* Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.
* Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата.
* Гаранционният срок за батериите на преносимите компютри е 6 месеца.
* Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки.
* Гаранционната карта е валидна само при нанесени дата, подпис и печат от продавача,както и сериен номер на артикула.
* Гаранционната карта и оригиналната опаковка се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ACER преносими компютри – частни физически лица – изисквания

* Стандартният гаранционен срок за преносими компютри с марката Acer e 24 месеца за физически лица
* Необходими документи за доказване на гаранция за физически лица:
o Надлежно издадена и попълнена фактура на физическо лице за закупения продукт. Необходимо е попълването на всички данни на клиента, а именно: три имена, ЕГН, адрес;
o Фискален бон към фактурата, ако е плащането е направено в брой;
o Попълнена и подпечатана гаранционна карта за съответния продукт;
* Препоръчителни действия от страна на клиента, които улесняват гаранционното обслужване на продуктите (не са задължителни, но биха били полезни при евентуални спорове и проблеми):
o Попълнена и подпечатана гаранционна карта за “International Traveller Warranty” (за моделите, които имат такава);
o Регистрация на продукта на уеб-сайта на Acer;

Удължаване на ГАРАНЦИЯ ACER преносими компютри - ПРОЦЕДУРА

ACER допълнителни гаранционни условия:

- Допълнителна гаранция за преносими компютри ACER серии TravelMate, EXTENSA, ASPIRE -3 години CARRY IN (1-вата година е международна – International Traveller Warranty ITW)
Общи условия на Гаранцията AcerAdvantage – какво печелите:
- Като клиент на ACER Advantage имате право на привилегировано обслужване в сервизите на ACER
- Техническа поддръжка по телефон, факс или on-line - само на английски език - повече информация на:
http://www.acer-euro.com/
- 5 работни дни за отстраняване на повредата ако сте клиент на програмата AcerAdvantage
- Повторна инсталация на ОС - до ниво на покупка, като по този начин се удостоверява работоспособността на устройствата
- Гаранционният период стартира от датата на продажбата по документа издаден към клиента
Не подлежат на гаранция:
- детайли, повредени в резултат на неправилна експлоатация или ремонт извършен от неоторизирано лице
- транспортни повреди в резултат на небрежност или неподходяща опаковка, нямащи отношение към дефектиралия елемент
- повреди причинени от вируси или конфликти възникнали в резултат на инсталации на драйвери или други периферни устройства.
- загуба на данни независимо от причината
- допълнителната гаранция не важи за батерията
За осъществяването на регистрация по програмата AcerAdvantage трябва да имате достъп до Интернет и принтер.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАРАНЦИЯ:

- Уверете се, че принтера ви е включен и пригответе код и парола (намират се в отделно пликче в самата гаранционна карта).
1. Влезте в сайта на Acer http://www.acer-ee.com
2. Изберете http://www.aceradvantage.com/
3. Изберете Acer Eastern Europe - English
4. Изберете REGISTER
5. Попълнете код и парола
6. Изберете LOGIN,
7. Попълнете електронната форма на Вашата заявка за удължена гаранция, разпечатайте и подпишете (задължително попълнете актуален имейл в бланката)
8. Направете копие на фактурата за продажба
9. Направете копие на гаранционната карта
10. Сложете всички тези документи (попълнена бланка, копие от фактура, копие от гаранционна карта) в плик (в окомплектацията на бланката), запечатайте и изпратете на посочения адрес на Acer (пощенски плик). Сложете марка и изпратете по пощата препоръчано с доказано доставяне. Желателно е да запазите копия на изпратените документи.
11. На посочения имейл или по пощата ще получите Сертификат за удължена гаранция на Вашия Преносим компютър в рамките на 30 дни
При евентуално забавяне на сертификата за удължена гаранция, моля пишете на имейл:
feedback@acer-ee.com
*Важно - допълнителната гаранция не се признава ако клиента не е попълнил формата и не е изпратил документите по пощата.
(За доказателство се приема единствено разписката за доказана доставка и копията от изпратените документи)
Срок за удължаване на гаранцията - до 360 дни от датата на покупката на преносимия компютър.


Виж още Допълнителни гаранции Acer