N420.567 инструмент за притискане product
NTTAC0804010011