EATON E Series DX 3000H product
UPSEATONEDX3000H

Описание

Непрекъсваеми токозахранващи устройства Eaton DX от серия E

Непрекъсваемите токозахранващи устойства (UPS) Eaton DX от серия E са онлайн UPS с двойно преобразуване, които на достъпна цена предпазват критично важни приложения от аварийно спиране, повреда и загуба на данни. Архитектурата с двойно преобразуване включва етап на токоизправяне и етап на инвертиране за постигане на пълно изолиране на изходното напрежение от всички аномалии на входа. Устройствата DX от серия E се адаптират към широк обхват от стойности на входното напрежение и така предотвратяват използването на батерията при незначителни колебания в напрежението, съхранявайки капацитета й за случаите, когато захранването изчезне напълно.

• Онлайн технологията с двойно преобразуване гарантира максимална надеждност;
• Поддържат широк обхват на входното напрежение, което е подходящо дори и за най-неблагоприятните електрически условия;
• Стандартни модели за ситуации, в които се търси бързодействие;
• Тествани са за съвместимост с различни генератори на електрически ток;
• Автоматичен електронен шунт за защита от грешки;
• Опционална поддръжка на мрежовия протокол за управление SNMP за дистанционно наблюдение;
• Моделите XL са предназначени за специални, работещи постоянно, приложения, изискващи бързо презареждане на батерията;
• „Студент“ старт от батерията;
• Софтуерът WINPOWER следи параметрите на захранването;
• Интуитивен потребителски интерфейс на предния панел за постоянно наблюдение на състоянието.

Технология - Онлайн с двойно преобразуване с IGBT микроконтролер

Вход / Изход

Номинално входно напрежение - 220 V
Диапазон на входното напрежение - 122 до 300 V (високо напрежение )
Номинално изходно напрежение - 220 V
Изходно напрежение на батерията - 220
Защита на линии за данни - Входно / изходни гнезда за телефонна / модемна / интернет линия
Изходни гнезда - 4 бр., IEC
Свързване на вх. напр. - Подвижен 1,5 м IEC кабел (включен в комплекта)

Батерия

Брой - 8
Време за зареждане - 5 часа до 90%
Наблюдение - Индикатор за сммяна на батерията
Старт от батерия - Може да бъде включено без да е свързано към ел. захранване — позволява използването му като преносим захранващ източник

Потребителски интерфейс

Визуален - Показва стату с а на връзка с ел. мрежа, батерията, инвертора, шунта и натоварването/зареждането на батерията

Сигнализации и контрол

Звукови и визуални сигна лизации - Работен режим на батерията, изтощена батерия, обща повреда, претоварване, шунт
Контрол - Два бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. и заглушаване на си гнализацията

Комуникации / управление

Софтуер за управление на захранването - WINPOWER, включен на компактдиск
Вид свързване - Стандартен RS 232
SNMP интерфейс - Опционална SNMP карта

Работна среда

Работна температура - 0.C ~ 40.C
Влажност <95%
Ниво на шум <50dB

Стандарти

Сертифициране CE, UL, ISO 9001

Размери и тегло Ш x В x Д мм

Размери - 192 x 340 x 460
Тегло, кг - 35.5


Виж още UPS Eaton

Технически характеристики

Изходяща мощност:  3000 VA
Тип:  ON Line
Формфактор:  Tower

Вземи на изплащане

Свързани продукти и тагове: