БАРАБАН ЗА КОПИРНА МАШИНА TOSHIBA eStudio 12/15 product
CON501TOSOD1200